Latest

Metaverse dalam Pendidikan

Pendahuluan Apa itu metaverse? Metaverse adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah dunia virtual yang terkoneksi dengan dunia nyata. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Neal Stephenson dalam
Read More